تاریخچه لوازم التحریر: کاغد

کاغذ چیست

کاغذ و یا به کلی وسیله ای که روی آن نوشته میشود، یکی دیگر از دو بخش مهم لوازم التحریر بعد از ابزار نوشتار است(در مطالب قبلی به آن پرداخته ایم)

در ادامه میخواهیم به تاریخچه و روند تکامل کاغذ بپردازیم

ادامه خواندن “تاریخچه لوازم التحریر: کاغد”